SQL Error: INSERT INTO `accesslog` (`datetime`,`page`,`sessionid`) VALUES (NOW(),'angajari','3031d47357ee6ef6389884c2df58711a');
Primaria Comunei Berghin

PRIMARIA COMUNEI BERGHIN

Judetul Alba

ANGAJARI

                                                      A N U N T !

 Primaria Comunei Berghin - Judetul Alba organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:

            1.inspector,clasa I,grad profesional debutant

            2.inspector,clasa I,grad profesional debutant

            3.inspector,clasa I,grad profesional debutant

 cu respectarea urmatoarelor conditii specifice:

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

       4. referent,clasa III,grad profesional debutant

cu respectarea urmatoarelor conditii specifice:

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

            Proba scrisa va avea loc in data de 19.04.2016 ora 10,00 la sediul institutiei. Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului. Bibliografia precum si relatii suplimentare la sediul Primariei sau la telefoanele: 0258/854101 ; 0258/854344.

                       

                        Cu deosebit respect,

 

PRIMAR,

BICA VASILE